Mitä CE-merkki kertoo vanerista?

Vuonna 2013 voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä tuli pakolliseksi rakennustuotteille, myös rakentamisessa käytettäville puulevyille. Mitä sitten CE-merkintä kertoo tuotteesta? Voiko CE-merkittyä vaneria  automaattisesti käyttää rakenteellisissa kohteissa?

Luokka CE2+

Merkintä CE2+ vanerissa tarkoittaa, että tuotteen suoritustaso on tarkkaan määritelty, dokumentoitu ja se on kolmannen osapuolen tarkistama ja hyväksymä. Kaikki rakentamiseen tarkoitetut WISA-vanerit kuuluvat luokkaan CE2+ ja niitä voi käyttää osana pysyviä rakenteita. Puumerkin vanerivalikoimaan kuuluvat WISA-tuotteet ovat kaikki CE2+ -merkittyjä.

Luokka CE4

Siinä missä C2+ -merkityt vanerit ovat kolmannen osapuolen hyväksymiä ja valvomia, CE4-luokan vanereilta vaaditaan ainoastaan, että tehtaan sisäinen ohje on dokumentoitu, mutta suoritustasoa ei erikseen valvota. CE4-luokan vanerit soveltuvat hyvin pakkaukseen tai tilapäiseen suojaukseen, mutta rakentamiseen niitä ei voi käyttää.

Wisa-kate_netti_edit
Kuva: UPM
CE-merkintä helpottaa tuotteiden vertailua
Tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa ja sen tarkistaminen on  käyttäjän vastuulla. CE-merkintä helpottaa tuotteiden välistä vertailua, sillä saman tuoteryhmän suoritustasoilmoituksissa pitää EU:n asetuksen mukaan käyttää yhtenäistä formaattia. "Oikea tuote oikeassa käyttökohteessa on ekologista ja kaikkien osapuolten etu", toteaa Riku Härkönen, UPM Plywoodin Product Manager.

Vanerin CE-merkintä säästää aikaa ja rahaa, sillä tuotekohtainen suoritustasoilmoitus, DoP, auttaa suunnittelijaa varaamaan oikean ja riittävän määrän materiaalia.  Esimerkiksi lattiarakenteeseen voi soveltua ohuempikin vanerilevy. "Tuote toimii luvatulla tavalla eikä kuluttaja maksa suotta lisähintaa tarpeettoman paksusta tuotteesta ja raskaasta rakenteesta", jatkaa Härkönen.

CEMistä löytyy WISA-vanereiden suoritustasoilmoitukset?
WISA-vanereiden suoritustasoilmoituksia voi hakea ilmoituksen numerolla osoitteesta: www.wisaplywood.com/dop
DoP-numero löytyy joko vanerilevystä tai toimitusasiakirjoista. Jos numero ei ole tiedossa, voi DoP:n etsiä myös referenssilistan kautta. Puumerkin kattavaan WISA-tuotevalikoimaan pääset tutustumaan tästä.

CE-merkintä pähkinänkuoressa

  • CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat EU:n vaatimukset.
  • CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla.
  • CE-merkki ei ole laatumerkki eikä merkki viranomaishyväksynnästä.
  • Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli Suomessa pakolliseksi vuonna 2013 niille rakennustuotteille, joilla on olemassa CE-merkinnän mahdollistava yhdenmukaistettu standardi (hEN).
  • Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet kuten ikkunat, rakennesahatavara ja betonielementit.
  • Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

  • Suoritustasoilmoitus eli DoP on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitus on määrämuotoinen ilmoitus, jonka valmistaja laatii harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) pohjalta. Suoritustasoilmoitus tehdään niistä tuotteen ominaisuuksista, jotka harmonisoitu tuotestandardi määrittää tuotteen osalta ilmoitettavaksi.

Lue lisää:
Henhelpdesk.fi
Tukes.fi
Ym.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä