Paloturvallista puuta

Puuta on perinteisesti pidetty pientalojen rakennusmateriaalina, mutta palosuojattujen puutuotteiden tulo markkinoille on lisännyt huomattavasti puun käyttömahdollisuuksia myös suuren mittakaavan teollisessa puurakentamisessa. Palosuojauksen ansiosta puukerrostalojen ja julkisten puurakennusten lisäksi betonielementtitalojen julkisivusaneerauksissa voidaan käyttää puutuotteita. Vuosittain rakennetaan 12 miljoonaa m2 julkisivuja, josta 60 % on uudisrakentamista.

Kaikesta julkisivurakentamisesta puun osuus on yli puolet. Puu on ollut pääasiassa pientalojen ulkoverhousmateriaali, koska sen käyttöä julkisessa rakentamisessa on rajoitettu. Palosuojaus kuitenkin mahdollistaa puun käytön julkisivumateriaalina jopa kahdeksankerroksisissa rakennuksissa. Ensimmäisenä Suomessa massiivipuupaneelien palosuojamaalaussertifikaatti myönnettiin US Wood Oy:lle.

Allas Sea Pool palosuojattu_netti
Palosuojattu_ulkoverhous_uswood
 Allas Sea Pool, kuultava palosuoja.
 Kiint. Oy Turun Palvelukoti, peittävä palosuoja.
 Kuva: Us Wood Oy.
 Kuva: Us Wood Oy.

Us Wood Oy:n SAFE -ulkoverhoustuotteiden palosuojaus peittävillä sävyillä toteutetaanTeknoksen kehittämällä palosuojamaalausyhdistelmällä kun taas kuultavissa sävyissä käytetään Multi Protectin menetelmää ja aineita. Molemmilla menetelmillä saavutetaan puutuotteelle korkein mahdollinen rakennustarvikkeen paloluokka, B-s1, d0. Palosuojattuja tuotteita voidaan käyttää ulkoverhouksen lisäksi tuuletusraon koolauslautoina.


Palosuojakäsitellyn ulkoverhouksen edut:
  • Koko ulkoverhous voidaan toteuttaa saman paloluokan materiaalista.
  • Tuuletusraossa ei tarvita palokatkoja.
  • Paloräystästä ei tarvita.
  • 8 metrin suojaetäisyyttä toiseen rakennukseen ei tarvita.
  • Palosuojatuilla tuotteilla on pitkäaikainen säänkestävyys, kunnossapitoväli 10-20 vuotta.

Helsinki Allas
Allas Sea Pool. Kuva: Marinetek Finland Oy / Skyhard.fi
Lue lisää Us Wood SAFE -ulkoverhoustuotteista:
Tuotekortti
Us Wood Oy:n kotisivut
Palosuojamaalaussertifikaatti

Lue lisää puupintojen palosuojauksesta:
Teknos Oy
Multiprotect

Mitä tarkoittaa rakennustarvikeluokka B-s1, d0?

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan P1, P2 ja P3 niiden palonkestävyyden perusteella. Paloluokka P1 on vaativin ja siihen kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden tulee kestää palossa sortumatta. Rakennustarvikkeet luokitellaan sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja sen leviämiseen (A1, A2, B, C, D, E ja F) sekä savuntuottoon (s1, s2, s3) ja palavaan pisarointiin (d0, d1, d2).

B-s1, d0

B = Rakennustarvikkeen osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.
s1 = Savuntuotto on erittäin vähäistä.
d0 = Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Käsittelemätön sahatavara kuuluu paloluokkaan D-s2, d2.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä