Vastuullisuus

Ympäristösertifikaatit, PEFC™ ja FSC®

FSC tuotemerkin käyttöoikeus C125195

Osoituksena sitoutumisestamme vastuullisuuteen ja ekologisiin arvoihin saimme keväällä 2012 ensimmäisenä puutavaran jakeluketjuna PEFC –sertifikaatin ja FSC -sertifikaatin vuonna 2013.

Molemmat sertifikaattimme kattavat sahatavaran sen jalosteiden sekä puupohjaisten levyjen suora- ja varastokaupan. Me Puumerkissä haluamme varmistaa, että tieto puun kestävästä alkuperästä välittyy myös asiakkaillemme.

Puumerkki Oy:n puupohjaisten materiaalien alkuperäketjun hallintajärjestelmä (Chain of Custody)  on sertifioitu osana emoyhtiömme Stora Enso Wood Productsin multi-sertifiointia.

PEFC -sertifikaatti:

CoC_PEFC_Eng_SE_Wood_Products_Division_2017 (pdf) (196.4 KB)

FSC -sertifikaatti:

CoC_FSC_Eng_SE_Wood_Products_Division_2017v2 (pdf) (207.3 KB)

Joensuun Elli_netti

Puumerkin myymistä tuotteista 98 % on puupohjaisia tuotteita: sahatavaraa ja sen jalosteita, puulevyjä, ovia ja ikkunoita. Puupohjaisten rakennustarvikkeiden kaupan osaajana ja monien erilaisten tuote- ja palvelukonseptien sekä ratkaisujen tuottajana Puumerkki voi olla yhdessä asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa kanssa vaikuttamassa merkittävästi kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.

Lisätietoa ympäristösertifikaateista:
PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry
Forest Stewardship Council Finland (FSC-FI)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä